CÔNG TY TNHH IMEX PNT VIỆT NAM

Nhà phân phối tấm lợp lấy sáng polycarbonate số 1 Việt Nam

PHÍ VẬN CHUYỂN CHO KHÁCH HÀNG 30KM : 300.000 Đ

PHÍ VẬN CHUYỂN CHO KHÁCH HÀNG 20KM : 250.000 Đ

PHÍ VẬN CHUYỂN CHO KHÁCH HÀNG 15KM : 200.000 Đ

PHÍ VẬN CHUYỂN CHO KHÁCH HÀNG 10KM : 180.000 Đ

PHÍ VẬN CHUYỂN CHO KHÁCH HÀNG 5KM : 150.000 Đ